விலங்குகளில் செயற்கைமுறை கருவூட்டல் தொழில்நுட்பம் – ஒரு வதையா ?

வினவு செய்திப் பிரிவு

கலப்பின மாடுகளின் உருவாக்கத்திற்கு காரணம் என்ன? இந்திய மக்களின் உண்மையான பால் தேவை எவ்வளவு ? நாட்டு மாடுகளை காக்க என்ன வழி ? விடைகாண படியுங்கள்... Th… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  தீபாவலி(ளி) : அவிய்ங்க ராசா
  ஒரு மருந்து விற்பனன் வாழும் நாட்கள் : இராமசாமி
  முருகன் தருவான் : karki bavananthi
  அவளையே பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன், அவள் தூங்கிக்கொண்டேய : விசரன்
  ஒரு மத்திம தொழிலாளி : Balram-Cuddalore
  கவர் ஸ்டோரி உருவாக்குவது எப்படி? : முகில்
  சாய்ந்து விட்ட சாய்பாபா : அவிய்ங்க ராசா
  போபால் : மாதவராஜ்
  டவுசர் கிழியும் விஷயங்கள் : டாப் 10 : தாமிரா
  அம்மாவின் புகைப்படம் : Kappi