அழியாத கோலங்கள்
  வியாபார காந்தம் அபிஅப்பா : அபிஅப்பா
  வாழ்க பதிவுலகம் : கார்க்கி
  சம்பங்கி பூவும்.... தாத்தாவின் நினைவுகளும் : புதுகைத் தென்றல்
  பென்ஸ் குமார் : முரளிகண்ணன்
  DD மெல்லிசை பாடல் : கைப்புள்ள
  விளையும் பனியில் அலையும் வாழ்வு : விசரன்
  கண்டிப்பாக வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும் : விசரன்
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-5 : வெட்டிப்பயல்
  பாலம் : வெட்டிப்பயல்
  அம்மாவின் புகைப்படம் : Kappi