என்.எல்.சி : யாருக்காக மூன்றாவது சுரங்கம் ? | மக்கள் அதிகாரம் ஆர்ப்பாட்டம் !

மக்கள் அதிகாரம்

பறித்த நிலத்திற்கு இழப்பீடு வழங்காமல், நிலம் கொடுத்தவர்களுக்கு வேலை வழங்காமல், ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களை நிரந்தரம் செய்யாமல் ஏமாற்றும் என்.எல்.சி நிர்வாக… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  பயம் : Gnaniyar Rasikow
  கணவர்கள் மனைவிகளை கேட்க விரும்பும் கேள்விகள் : தாமிரா
  Samaritans :
  கேப்சியூள் கதைகள் : VISA
  அவள் செத்தேயாக வேண்டும் : அரை பிளேடு
  தலைகால் புரியாமல் - சிறுகதை மாதிரி : ச்சின்னப் பையன்
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-4 : வெட்டிப்பயல்
  இன்றும் : Kappi
  மனுஷங்கதான நாம எல்லாம் : மாதவராஜ்
  இந்தியன் : சத்யராஜ்குமார்