அழியாத கோலங்கள்
  டேய் காதலா-1 : ILA
  சாம் ஆண்டர்சனின் பேட்டி : ஈரோடு கதிர்
  அவன் வருவானா : உண்மைத் தமிழன்
  ராமி, சம்பத்,துப்பாக்கி : Cable Sankar
  மருமகள் சம்பாதிச்சா? : நசரேயன்
  உச்சிக்குடுமி முட்டாசுக் கடை : Mrs.Dev
  லஞ்சத்தின் த்ரீ டைமன்ஷன் : செந்தழல் ரவி
  சரோஜா டீச்சர் இப்படி செஞ்சிருக்க படாது : அபி அப்பா
  பின்நவீனத்துவப் பித்தனானேன்! : பரிசல்காரன்
  முதிர் கண்ணன்கள் : நான் ஆதவன்