அழியாத கோலங்கள்
  தாயார் சன்னதி : சுகா
  அவியல் 08.05.2009 : பரிசல்காரன்
  சென்னையும் போடா வெண்ணையும் 2 : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  நான் மதுரை வியாபாரி : ரோஸ்விக்
  கனவாகவே : ஈரோடு கதிர்
  கூகிள் கிராமம் : IdlyVadai
  கோடை என்னும் கொடை : எட்வின்
  நான் = கார்த்தி : நாராயணன்
  LAPD நாய்கள், Shoot \'em Up, கொலை வெறி : Udhayakumar
  கொத்துபரோட்டா 27/04/09 : Cable Sankar