அழியாத கோலங்கள்
  பெரிய வீட்டு \"கமலி\" : ILA
  தொபுக்கடீர் : பத்மினி
  வக்கிரம் : நர்சிம்
  இதெல்லாம் ரொம்ப பழைய மேட்டரு : பரிசல்காரன்
  கிராமத்து நினைவுகள் : அபிஅப்பா
  காந்தி-ஜெயந்தி : Nataraj
  ஒட்டுக்கேட்டவன் குறிப்புகள் : என். சொக்கன்
  என்ர மிஸிஸ் வேர்க்குக்கு போறா...... : வ.வா.சங்கம்
  மந்திர நிமிடம் : வெங்கிராஜா
  அவளா இவள்? : Starjan