அழியாத கோலங்கள்
  இரு கவிதைகள் : இராமசாமி கண்ணண்
  நான் ஒரு முறை முடிவெடுத்துட்டா! : பினாத்தல் சுரேஷ்
  Blogspot Vs Wordpress- for Personal Domain : GC
  அந்த மூன்று நாட்கள் : Dubukku
  பல்புகள் நல்லது : அமுதா கிருஷ்ணா
  ஈயும் ஏரோப்ளேனும் : லதானந்த்
  தேங்காய்..மாங்காய்..பட்டாணி..சுண்டல் 22-5-09 : T.V.Radhakrishnan
  தங்கமணி ஸ்பெசல் டீ : குடுகுடுப்பை
  சற்றே பெரிய சிறுகதை : பொன்ஸ்
  அக்கா : Narsim