அழியாத கோலங்கள்
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-5 : வெட்டிப்பயல்
  மொழியையும் சூது கவ்வும் : ம. இராசேந்திரன்
  2013 : KV Raja
  நாணயத்தின் மறுபக்கம் : புதுகைத் தென்றல்
  மில்லியன் காலத்துப் பயிர் : சத்யராஜ்குமார்
  தொலை தூரம் தொலைந்தவர்கள் : விசரன்
  பயம் : Gnaniyar Rasikow
  வைதேகி காத்திருப்பாள் : T.V.Radhakrishnan
  தந்தி மரம் : வெயிலான்
  சாப்ட்வேர் சக்கரம் : வெட்டிப்பயல்