அழியாத கோலங்கள்
  உலகம் அப்போது எவ்வளவு அழகாக இருக்கும் : மாதவராஜ்
  சூரியன் F.M. ல் ஏழு : Karki
  சாவுகிராக்கி : VISA
  தற்கொலைக்கு முயன்ற என் நண்பன் : அக்னி பார்வை
  தேன்மொழியிடம் என் கன்னம் வாங்கி வீங்கியிருக்க வேண்டிய 500 &# : ஓஹோ புரொடக்சன்ஸ்
  காலதேவனை வேண்டியபடி : ILA
  பாண்டி காபரே டான்ஸ் : ஜாக்கி சேகர்
  ஜாதகம் : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  பொடிப் பயலுவ : Surveysan
  தலைகால் புரியாமல் - சிறுகதை மாதிரி : ச்சின்னப் பையன்