கோவில்கள், அகாராக்கள், சாதுக்கள், கொலைகள் !

ஃபேஸ்புக் பார்வை

இந்துத்துவ கும்பல்களுக்கு அடைக்கலம் வழங்கும் கோவிகள், அகாராக்கள், சாதுக்கள் ஆகியோருக்கிடையிலான நிழல் யுத்தங்கள். அடிவெட்டு வேலைகளை அம்பலப்படுத்தும் ந… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  a-s-d-f-g-f ;-l-k-j-h-j : பாரா
  ஐரோப்பிய அம்மு : வினையூக்கி
  பேருந்துப்பயணத்தில் முடிவான வாழ்க்கை : கதிரவன்
  மல்லீ : Dubukku
  முத்தம் : Cable Sankar
  சைக்கிள் சிறுமி : raajaachandrasekar
  நீதியில்லாக் கதை : வீரசுந்தர்
  வழி : bogan
  இப்படி கூட உயிர் போகுமா : கார்க்கி
  ஸ்டீவ்ஜாப்ஸ்ம் தட்டி மெஸ் மீனும் மற்றும் டைட்டானிக் படம& : அபி அப்பா