அழியாத கோலங்கள்
  லிப்கோ பாலாஜி : முரளிகண்ணன்
  என்ர மிஸிஸ் வேர்க்குக்கு போறா...... : வ.வா.சங்கம்
  டெசி பாபா! : அதிஷா
  Ctrl+Alt+Delம், சுஜாதா விருதும் : யோகேஸ்வரன்
  சாபம் : ஈரோடு கதிர்
  அவனா நீ : yeskha
  ட்டூட்டி ஃப்ரூட்டி : என். சொக்கன்
  தனித்த மரணம் : கே.ஆர்.பி. செந்தில்
  குறும்பன் : ஜி
  காமத்தின் வழி அது : bogan