அழியாத கோலங்கள்
  சேட்டன் : Udhaykumar
  சிக்கி சீரழிஞ்ச கண்டக்டர் : karki
  ஒரு தொண்டன் தலீவனான கதை : அரை பிளேடு
  அவியல் 08.05.2009 : பரிசல்காரன்
  ஏழு நான்கு இரண்டு எட்டு : என். சொக்கன்
  தெம்பல மினிஹெக் மட்ட உதவ் கலா : வினையூக்கி
  லுங்கி, ஷார்ட்ஸ், முக்கா பேண்ட் & an anecdote : மீனாக்ஸ்
  NCC : நர்சிம்
  என்னத்தை கண்ணையா : R P ராஜநாயஹம்
  நொய்டாவில் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை : கனாக்காதலன்