அழியாத கோலங்கள்
  திருடனுக்கு நன்றி : என். சொக்கன்
  தெம்பல மினிஹெக் மட்ட உதவ் கலா : வினையூக்கி
  நானும், ரயிலில் வந்த பெண்ணும், நாசமாய்ப்போன ஜாதியும் : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  கோரை மாலையும் பறேட்டு மீன்குழம்பும்! : தஞ்சாவூரான்
  ஏழரைச் சனி : மாதவராஜ்
  ஞானப்பால் : மாதவராஜ்
  முதல் மேடை : ஜி
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-3 : வெட்டிப்பயல்
  மோகன் அண்ணா : யுவகிருஷ்ணா
  உன்னை கொல்ல வேண்டும் : Raju