அழியாத கோலங்கள்
  குட்டிப் பாப்பா : வெட்டிப்பயல்
  தாத்தா பாட்டி : Dubukku
  DD மெல்லிசை பாடல் : கைப்புள்ள
  சற்றே பெரிய சிறுகதை : பொன்ஸ்
  சாப்ட்வேர் வேலை தேடிய மதுரைக்காரன் : குடுகுடுப்பை
  திருட்டு ராஜாவும், திருட்டு ராணியும் : Katz
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-2 : வெட்டிப்பயல்
  பிடிபட்ட சித்திரமும், பிடிபடாத போட்டோவும் : மாதவராஜ்
  உம்பேரு பார்த்சார்திதானே : துளசி கோபால்
  டைப்பு டைப்பு : Dubukku