அழியாத கோலங்கள்
  ஃபேஸ்புக் பொண்ணு : அதிஷா
  La gaucherie : வினையூக்கி
  கால்குலேட்டர் : பினாத்தல் சுரேஷ்
  உங்களுக்கு நடந்த கதை : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  இருவர் : என். சொக்கன்
  ஸாரி, திவ்யா : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்
  அரை(றை)ப்பங்கு : அபுல்கலாம்ஆசாத்
  வட்டக் கரிய விழி : சதங்கா
  வழி : bogan
  திருட்டு ராஜாவும், திருட்டு ராணியும் : Katz