அழியாத கோலங்கள்
  பாலம் : வெட்டிப்பயல்
  அந்த மூன்று நாட்கள் : Dubukku
  ரயில் பயணம் : rajeshkannan
  கணினியில் கன்னித் தமிழ் வளர்ந்த கதை : லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ராம்
  கதை... கதை... கதை... கதை....!!! : ச்சின்னப்பையன்
  நரசிங்கமியாவ் : துளசி கோபால்
  ரிசர்வேஷன் : இளவஞ்சி
  கண்ணால் காண்பதும் பொய் : ப்ரியா
  வென்னிலா கேக் : கொங்கு - ராசா
  அப்பாவிற்கு முத்தம் கொடுத்ததே இல்லை : இரா. வசந்த குமார்