அழியாத கோலங்கள்
  எனது தற்கொலை பற்றிய தகவல். : அரை பிளேடு
  பெண் பார்த்துப் பார் : சத்யராஜ்குமார்
  மனுஷங்கதான நாம எல்லாம் : மாதவராஜ்
  ஒரு தவறு செய்தால்! அதை தெரிந்து செய்தால் : நடராஜன்
  சும்மா டைம் பாஸ் மச்சி- 2 : அதிஷா
  ஒரு பெண், ஒரு ஆண், ஒரு கணணி : விசரன்
  மாப்பிள்ளை தோழனும் தெரட்டிப்பாலும் : ஒரு கனாக் காலம்
  உடைந்த கட்டில் : என். சொக்கன்
  ராமன் ரயிலேறிப்போனான : இராமசாமி
  ராமி, சம்பத்,துப்பாக்கி : Cable Sankar