அழியாத கோலங்கள்
  அப்பாவின் (T)ரங்குப் பெட்டியின் இரகசியங்கள் : விசரன்
  தீனித் தின்னிகள் : ஜி.ஆர்.சுரேந்திரநாத்
  அறியாப் பருவத்தில் காதல் : சங்கவி
  ஓய்வறையிலிருந்து கேட்கக்கூடாத வாக்கியங்கள் : ச்சின்னப் பையன்
  ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் - புதுக்குரல்களைத் தேடிய பயணம் : கானா பிரபா
  வைதேகி காத்திருப்பாள் : T.V.Radhakrishnan
  கொல்கத்தா நாட்கள் - சோனாகாச்சி - 2 : யாத்ரீகன்
  புதிய / புத்தம் புதிய மனைவியின் சமையல் : ச்சின்னப் பையன்
  நினைவுகளில் பின்சுழலும் ஒலிநாடாக்கள் 2 : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  தில்லுதுரயின் குடும்பக் கதை : பத்மினி