அழியாத கோலங்கள்
  வயசானா இப்படித்தான் : சென்னை பித்தன்
  அகங்காரப் பலி : குமரி எஸ்.நீலகண்டன்
  இலங்கை ரூபவாகினியின் வேலையில் : சோமி
  தற்காலிக குடிப்பெயர்ச்சி! : பாலா
  ஸ்டீவ்ஜாப்ஸ்ம் தட்டி மெஸ் மீனும் மற்றும் டைட்டானிக் படம& : அபி அப்பா
  புகைப்பதை நிறுத்த சுஜாதா சொல்லும் வழிமுறைகள் : சுஜாதா
  கிறுக்கெட் : Narain
  இந்தி தெரியாத நீயெல்லாம் : Kappi
  ராமன் ரயிலேறிப்போனான : இராமசாமி
  மயிர் நீப்பின் : ராம்சுரேஷ்