அழியாத கோலங்கள்
  விளையும் பனியில் அலையும் வாழ்வு : விசரன்
  மிஞ்சியவை : என். சொக்கன்
  நான்காவது பரிமாணம் : வினையூக்கி
  அந்த மூன்று நாட்கள் : Dubukku
  ஒரு இறகைக் கொன்றுவிட்டேன் : கே.ரவிஷங்கர்
  மிக்கேலு சான்சரு ஆட்டம் : நசரேயன்
  3 : பத்மினி
  சாம் ஆண்டர்சனின் பேட்டி : ஈரோடு கதிர்
  முதிர் கண்ணன்கள் : நான் ஆதவன்
  முருகா முருகா : என். சொக்கன்