அழியாத கோலங்கள்
  ஆளவந்தார் கொலை வழக்கு : S.P. சொக்கலிங்கம்
  செல்லமே : Deepa
  சாம் ஆண்டர்சனின் பேட்டி : ஈரோடு கதிர்
  அவனா நீ : yeskha
  லஞ்சத்தின் த்ரீ டைமன்ஷன் : செந்தழல் ரவி
  இருண்ட கண்டம் இருளாத மனிதம் : விசரன்
  திருட்டு : என். சொக்கன்
  மனுஷனாப் பொறந்தா : பரிசல்காரன்
  செந்தில்நாதனும் செம்பருத்தி ஷாம்பும் : GiRa
  அரசியல் : பரிசல்காரன்