அழியாத கோலங்கள்
  ஏழு ஆண்களும் ஒரு பெண்ணும் : மாதவராஜ்
  நடிகை ஸ்ரீவித்யா உணர்த்திய பாடம் : உண்மைத் தமிழன்
  சுன்னத் கல்யாணம் : Muthalib
  சரோஜா டீச்சர் இப்படி செஞ்சிருக்க படாது : அபி அப்பா
  என்ஃபீல்ட் புல்லட் : இளவஞ்சி
  விளையும் பனியில் அலையும் வாழ்வு : விசரன்
  ஆம்பிளப் பசங்க : லதானந்த்
  அமானுஸ்யங்கள் : சந்திரவதனா
  La gaucherie : வினையூக்கி
  விட்டில் பூச்சிகள் : இளவஞ்சி