அழியாத கோலங்கள்
  யாழ்ப்பாணத்தில் என்றால் நாளை புக்கை சமைப்போம் : டொக்டர்.எம்.கே.முருக
  அவளையே பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன், அவள் தூங்கிக்கொண்டேய : விசரன்
  பாணா காத்தாடியும் ஒரு காதலும் : இரும்புத்திரை
  இந்தி படிக்காதது தப்புங்களாயா : ராஜா
  தாயுமானவள் : ஈரோடு கதிர்
  சினிமாப் பித்தம் : மாதவராஜ்
  பஸ் ஸ்நேகம் : சத்யராஜ்குமார்
  ச்சும்மா கில்கில்ப்பு ஜில்பான்ஸ் : இரா.வசந்தகுமார்
  ஞாபகம் வருதே 1 : விஜய்
  விடியலைத் தேடி : VIKNESHWARAN