அழியாத கோலங்கள்
  ஆடி(ய)யோ காலங்கள் - 1 : ஆயில்யன்
  மீண்டும் ஒரு முறை : வால்பையன்
  டிடி1 டிடி2-Metro : Kappi
  பெயரெனபடுவது : இராமசாமி
  என்ஃபீல்ட் புல்லட் : இளவஞ்சி
  சில்லறை : என். சொக்கன்
  தெரியாதது : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  சிக்கி சீரழிஞ்ச கண்டக்டர் : karki
  ஏ எல் எடுத்துட்டு வீட்டில சும்மா இருக்கிறன் : கானா பிரபா
  ட்டூட்டி ஃப்ரூட்டி : என். சொக்கன்