அழியாத கோலங்கள்
  விடாமல் விலகும் பெண்கள் : வினையூக்கி
  வரம் : சுரேஷ் கண்ணன்
  காமெடி பீஸ் : பரிசல்காரன்
  :
  அபஸ்வரங்களின் ஆலாபனை : அதிஷா
  சென்சார் சர்பிடிகேட்டுக்கு அலைந்த கதை : உண்மைத்தமிழன்
  அப்பா : சேவியர்
  தற்காலிக குடிப்பெயர்ச்சி! : பாலா
  H-4 : வெட்டிப்பயல்
  தமிழர்களை அவமதிக்கும் பில் கிளிண்டனுக்குக் கண்டனம்! : தஞ்சாவூரான்