அழியாத கோலங்கள்
  சாம் ஆண்டர்சனின் பேட்டி : ஈரோடு கதிர்
  மெய்மை : அதிஷா
  ஏங்குதே மனம்....இந்த நாளிலே.. : சிவா
  உம்பேரு பார்த்சார்திதானே : துளசி கோபால்
  இந்த “க” படும் பாடு : அமுதா கிருஷ்ணா
  ஒட்டுக்கேட்டவன் குறிப்புகள் : என். சொக்கன்
  கதை... கதை... கதை... கதை....!!! : ச்சின்னப்பையன்
  ஜோக்ஸ் : enRenRum-anbudan.BALA
  வாயிற்படியை நோக்கி : நவநீதன்
  வழியனுப்பிய ரயில் : உமாசக்தி