துன்பம் ஏற்பட்டாலும் இழிவான செயல் செய்யமாட்டார் தெளிந்த அறிவுடையவர்

Viya Pathy

பொருட்பால்  அமைச்சியல்  வினைத்தூய்மை  குறள் 651 முதல் 660 வரைதுணைநலம் ஆக்கம் தருஉம் வினைநலம்வேண்டிய எல்லாந் தரும read more

 

பேச்சில் தவறு வராமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்

Viya Pathy

பொருட்பால்   அமைச்சியல்    சொல்வன்மை   குறள் 641 முதல் 650 வரைநாநலம் என்னும் நலனுடைமை அந்நலம்யாநலத்து உள்ளதூஉம் அன read more

 

துன்பத்திற்கே துன்பம் தருவர், துன்பத்திற்கு வருந்தி கலங்காதவர்.

Viya Pathy

பொருட்பால்       அரசியல்     இடுக்கணழியாமை   குறள் 621 --630இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனைஅடுத்தூர்வது அஃதொப்பது இல்   read more

 

முயற்சி செல்வத்தைப் பெருக்கும்.

Viya Pathy

பொருட்பால்அரசியல்ஆள்வினை உடைமை –(இடைவிடாத முயற்சி உடையவனாக இருத்தல்)குறள் 611 முதல் 620அருமை உடைத்தென்று அசவாமை read more

 

சோம்பலுடையவர் சிறந்த பயனை அடைய முடியாது.

Viya Pathy

பொருட்பால்    அரசியல்   மடியின்மை  (சோம்பல் இல்லாதிருத்தல்) 601--610குடியென்னும் குன்றா விளக்கம் மடியென்னும்மாசுஊர read more

 

நினைப்பது எல்லாம் உயர்வானதாக இருக்கட்டும்

Viya Pathy

பொருட்பால்   அரசியல்    ஊக்கம் உடைமை.   குறள்   591 -  600 உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார்உடையது உடையரோ மற்று.      read more

 

நடப்பவை எல்லாம் விரைவாக அறிதல் ஆள்வோர் கடமை.

Viya Pathy

பொருட்பால் அரசியல் ஒற்றாடல் குறள் 581 முதல் 590 வரை     ஒற்றும் உரைசான்ற நூலும் இவை இரண்டும்தெற்றென்க மன்னவன் கண். read more

 

கண்ணிற்கு நகை கண்ணோட்டம் எனும் பண்பே

Viya Pathy

பொருட்பால்     அரசியல்     கண்ணோட்டம்      குறள் 571  முதல்  580 வரைகண்ணோட்டம் என்னும் கழிபெருங் காரிகைஉண்மையான் உண்டி read more

 

நாட்டு பாதுகாப்பைச் செய்துகொள்ளாது ஆட்சிசெய்பவர் அஞ்சி அழிந்து போவார்.

Viya Pathy

பொருட்பால் - அரசியல் - வெருவந்தசெய்யாமைகுறள் 561 முதல  570 வரைதக்காங்கு நாடித் தலைச்செல்லா வண்ணத்தால்ஒத்தாங்கு ஒற read more

 

அரசுக்குப் புகழ்தருவது நேர்மையான ஆட்சியே

Viya Pathy

+பொருட்பால்   * அரசியல்   *   கொடுங்கோன்மை  * குறள்  551 முதல் 560 வரைகொலைமேற்கொண் டாரிற் கொடிதே அலைமேற்கொண read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  பஸ் ஸ்நேகம் : சத்யராஜ்குமார்
  சாமீய் ! : சத்யராஜ்குமார்
  தயவு செய்து எழுதுறதை நிறுத்திவிடு ராசா : அவிய்ங்க ராசா
  இன்னுமொரு புதிய பதிவர் : ஆசிப் மீரான்
  சிறுகதை எழுதுவது எப்படி?‏ ஏற்கனவே குறும்படம் எடுப்பது எப : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்
  காலதேவனை வேண்டியபடி : ILA
  ராஜலஷ்மி : Cable சங்கர்
  நான்தான் \'தருமி\' நாகேஷ் : சுரேஷ் கண்ணன்
  மயிர் நீப்பின் : ராம்சுரேஷ்
  ஒரு பொண்ணோட மனசு ஒரு பொண்ணுக்குத்தான் தெரியும் : சித்ரன்