அழியாத கோலங்கள்
  தமிழ் எழுத்துரு மாற்றத்தின் அரசியல் : கௌதம சித்தார்த்தன்
  வெற்றி : எட்டிவிடும் உயரம்தான் : யுவகிருஷ்ணா
  ரெங்கவிலாஸும் என் காதல் தோல்விகளும் : முரளிகண்ணன்
  \'படிக்கட்டில் பயணம் செய்யாதே\' : நாணல்
  கொத்துபரோட்டா 27/04/09 : Cable Sankar
  காதல் வளர்த்தேன் : உமாஷக்தி
  இருவர் : என். சொக்கன்
  சில்லறைகள் : நான் ஆதவன்
  எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் இனியொரு தடைவை நாங்கள் தமிழர்& : த.அகிலன்
  நரசிங்கமியாவ் : துளசி கோபால்