அழியாத கோலங்கள்
  சிஸ்டர் ஐ லவ் யூ! : வ.வா.சங்கம்
  அவியல் 03 ஏப்ரல் 2009 : பரிசல்காரன்
  டெசி பாபா! : அதிஷா
  மந்திர நிமிடம் : வெங்கிராஜா
  ஜெய்ப்பூரும் நானும் : பினாத்தல் சுரேஷ்
  ரிசர்வேஷன் : இளவஞ்சி
  பாலாஜி ன் இதுதானப்பா நடந்தது : ஹேமா
  எதிரிகள் சாகவில்லை : VISA
  நீளட்டும் : ஸ்ரீமதி
  சனியன் : இராமசாமி