அழியாத கோலங்கள்
  பேருந்தின் புலம்பல்கள் : vasanth
  Samaritans :
  காற்றில் படபடக்கும் பக்கங்கள் : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  கோடை என்னும் கொடை : எட்வின்
  ஒரே ஒரு ஊர்ல ரெண்டே ரெண்டு பேரு : எம்.பி.உதயசூரியன்
  பேருந்தில் ஒரு பாடம் : மனுநீதி
  வந்தான், இருந்தான், சென்றான் : மாதவராஜ்
  தள்ளுபடி : சத்யராஜ்குமார்
  தாய் மனம் : என்.கணேசன்
  மந்திர நிமிடம் : வெங்கிராஜா