அழியாத கோலங்கள்
  எத்தியோப்பிய சிங்கம் : செல்வேந்திரன்
  டூ லேட் : சத்யராஜ்குமார்
  தகவல் : தமிழ்மகன்
  La gaucherie : வினையூக்கி
  நாமக்கல் பள்ளிகளின் மறுபக்கம் : முரளிகண்ணன்
  சாராயக் கடைகளில் கேட்ட சல்லாபக் கதைகள் - 1 : X R
  யேர் இந்தியா : அம்பி
  கணவனின் காதலி : padma
  அம்மோனியம்-பாஸ்ஃபேட் : சுஜாதா
  புக் மார்க்ஸ் : தொகுப்பு 6 : என். சொக்கன்