அழியாத கோலங்கள்
  என்ர மிஸிஸ் வேர்க்குக்கு போறா...... : வ.வா.சங்கம்
  ராமன் சைக்கிள் : குசும்பன்
  கல்லூரியில் அவளை முதலில் பார்த்த போது : வெறும்பய
  மிஸ்டர் ஆஃப் த மிஸஸ் : விக்னேஷ்வரி
  ராஜா ராஜாதான் - 2 : கல்யாண்குமார்
  மிஷ்டி தோய் : என். சொக்கன்
  கௌரவம் : க.பாலாசி
  ஒரு மூக்கு கதை : ப்ரியா கதிரவன்
  டில்லிக்குப் போன கதை : SurveySan
  கிரிக்கெட் : CableSankar