அழியாத கோலங்கள்
  யு.எஸ்ஸிற்கு புதிதாக வருபவர்களுக்கு : முகமூடி
  கணவனிடம் மனைவி அன்பா பேசினா : ச்சின்னப் பையன்
  அண்ணே : உமா மனோராஜ்
  தாயே... மன்னித்துவிடு : உண்மைத்தமிழன்
  பாருக்கு வந்த, பாவப்பட்ட நடிகை! : anthanan
  உலகம் அப்போது எவ்வளவு அழகாக இருக்கும் : மாதவராஜ்
  ஜெர்மோ அக்கார்டி உருக் : செந்தழல் ரவி
  உதடுகள் : VISA
  தேன்மொழியிடம் என் கன்னம் வாங்கி வீங்கியிருக்க வேண்டிய 500 &# : ஓஹோ புரொடக்சன்ஸ்
  மதுபாலா : JeMo