அழியாத கோலங்கள்
  ஏக் டவுன் மே(ங்) ஏக் மோக்ளி ஹிந்தி படித்தான் ஹை : இரா. வசந்த குமார்
  அறிவினில் உறைதல் : SELVENTHIRAN
  யேர் இந்தியா : அம்பி
  ஸ்டீவ்ஜாப்ஸ்ம் தட்டி மெஸ் மீனும் மற்றும் டைட்டானிக் படம& : அபி அப்பா
  மாம்பழ வாசனை : Cable Sankar
  பூ,புய்ப்பம், _ : கார்க்கி
  ஆளவந்தார் கொலை வழக்கு : S.P. சொக்கலிங்கம்
  தொலை தூரம் தொலைந்தவர்கள் : விசரன்
  உங்க வரலாறு என்ன? : பொன்ஸ்
  உளுந்து சாகுபடிக்காரனின் சாபம் : ம.செந்தமிழன்