அழியாத கோலங்கள்
  விசா எடுத்து ஒரு யாழ்ப்பயணம் : கானா பிரபா
  பேருந்து..வாழ்க்கை பயணம். : வினோத்கெளதம்.
  நடிகை ஸ்ரீவித்யா உணர்த்திய பாடம் : உண்மைத் தமிழன்
  மென்துறையிலே வெளிநாட்டு பயணம் : நசரேயன்
  மயிலாப்பூர் சுடுகாடும் மனம் அழுததும் : அபி அப்பா
  ஆஷிரா : தேவ்
  மும்பை பெண்கள் அழகானவர்கள் : அரை பிளேடு
  பிறன்மனை நோக்கா : வினையூக்கி
  கொலையாளியைக் கண்டுபிடியுங்கள் : Narsim
  பாரதி மணி (Bharati Mani) நேர்காணல் அரவிந்த் சுவாமிநாதன் : BaalHanuman