அன்னை – தன்ராஜ் மணி சிறுகதை

பதாகை

தன்ராஜ் மணி “உன்ன அனுப்புறதா இல்ல, அந்த கெழவிக்கு இதே வேலையாப் போச்சி, எப்ப பாரு ட்ராமா போட்டுக்கிட்டு,” பால் பாத்திரத்தை நங்கென்று அடுப்ப… read more

 

சாம்பனின் பாடல் – தன்ராஜ் மணி சிறுகதை

பதாகை

தன்ராஜ் மணி மண்ணுருக மணல் கொதிக்க நீரவிய , செடி கருக சித்திரை வெயில் சுட்டெரித்த மதிய வேளையில் அப்போர் நிகழ்ந்தது பனையின் அடிமரம் போல் கருத்த மேனியும்… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  நாங்களும் கடவுள்தான் : Kaipullai
  இப்படியும் சிலர் : பின்னோக்கி
  DD மெல்லிசை பாடல் : கைப்புள்ள
  17-10-2007 அன்றிலிருந்து. : நிலவரசு
  ஊரில் வீடு : அமுதா
  ஆடு புலி ஆட்டம் : வெட்டிப்பயல்
  நீ என்னை விட்டுப் போயிருக்க வேண்டாம் ஹேமா : அய்யனார்
  தினம் சில வரிகள் - 26 : PKS
  நான் கல்யாண வீட்டிலே சமைக்க போன கதை!!!! பாகம் 2 : அபிஅப்பா
  ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் : கடைக்குட்டி