அழியாத கோலங்கள்
  நானும் ராதாவும் ஸ்கூல் டூர் போன கதை- பாகம் 2 : அபிஅப்பா
  தண்ணியடிச்சா தப்பாங்க? : தேனியார்
  அவளையே பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன், அவள் தூங்கிக்கொண்டேய : விசரன்
  ஒரு மோசமான எழுத்தாளனின் பத்து அடையாளங்கள் : செல்வேந்திரன்
  ஜனனம் : ILA
  தொடர்கிறது : கப்பி பய
  அவள் அப்படித்தான் : பார்வையாளன்
  விடியலைத் தேடி : VIKNESHWARAN
  மாம்பழ வாசனை : Cable Sankar
  உன் பயணங்களில் என் சுவடுகள்.... : nila