அழியாத கோலங்கள்
  ஒரு ஆங்கில வார்த்தையினால் திசை மாறிய எனது வாழ்க்கை : உண்மைத்தமிழன்
  குட்டையில் ஊறிய மட்டைகள் : கவிதா
  வட அமெரிக்க நேர்முகத் தேர்வு : புகாரி
  கைதட்டல்கள் : என். சொக்கன்
  பாணா காத்தாடியும் ஒரு காதலும் : இரும்புத்திரை
  பேருந்து நகைச்சுவைகள் : லோகு
  சாம் ஆண்டர்சனின் பேட்டி : ஈரோடு கதிர்
  என் பெயர் லிங்கம் : அதிஷா
  எப்போ பூ பூக்கும்? : லக்கிலுக்
  விளையும் பனியில் அலையும் வாழ்வு : விசரன்