அழியாத கோலங்கள்
  கம்பிக்குள் தம்மாத்துண்டு வெளிச்சம் : ஜி கௌதம்
  காசி- வலையுரையாடல் : சிந்தாநதி
  தங்கமான சிரிப்பு : anthanan
  பெண்கள் மட்டும் சளைச்சவங்களா? : அமுதா கிருஷ்ணா
  ஒட்றை கிளியாஞ்சட்டி : எறும்பு
  துண்டு சிகரெட் : முரளிகண்ணன்
  விளையும் பயிரை : CableSankar
  புக் மார்க்ஸ் : தொகுப்பு 7 : என். சொக்கன்
  பாப்மார்லி : லக்கிலுக்
  இரு சம்பவங்களும் பின்னே என் சபதமும் : ச்சின்னப் பையன்