அழியாத கோலங்கள்
  மல்லீ : Dubukku
  பொம்மை : Deepa
  கண்ணால் காண்பதும் பொய் : ப்ரியா
  தூண்டில் தருணங்கள் : வண்ணதாசன்
  உப்புலி --திருப்புலி : குசும்பன்
  மீ த புலம்பிங் : புதுகைத் தென்றல்
  இரண்டு : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  அவன் : Dubukku
  சாய்ந்து விட்ட சாய்பாபா : அவிய்ங்க ராசா
  அக்கரைப் பச்சை : ஸ்ரீவித்யா பாஸ்கர்