அழியாத கோலங்கள்
  அப்படி என்ன தப்பா சொல்லிட்டேன்? : வித்யா
  மயிர் நீப்பின் : ராம்சுரேஷ்
  ஒரு பெண், ஒரு ஆண், ஒரு கணணி : விசரன்
  நிருபர் (கதை - 9) - போட்டிக்கான சிறுகதை : மொழி
  நானும் இந்த கதையில் இருக்கிறேன்- பேருந்து சிவாவிடம் சொன் : Dhans
  ராமி, சம்பத்,துப்பாக்கி : Cable Sankar
  அன்புள்ள தங்கமணிக்கு : Dubukku
  மல்லீ : Dubukku
  சட்டை : முரளிகண்ணன்
  சறுக்குமிடம் காமம் எனில்... : இளவஞ்சி