அழியாத கோலங்கள்
  பதிவுலக அடி முட்டாள் : வருண்
  ஒரு மத்திம தொழிலாளி : Balram-Cuddalore
  பாப்மார்லி : லக்கிலுக்
  லிப்கோ பாலாஜி : முரளிகண்ணன்
  ராஜலஷ்மி : Cable சங்கர்
  பாணா காத்தாடியும் ஒரு காதலும் : இரும்புத்திரை
  மன்னார்குடி டேஸ் - கெட்ட கிரிக்கெட்டு : RVS
  ஃபேஸ்புக் பொண்ணு : அதிஷா
  மனிதர்களைத் தாக்கும் Diptera உயிரினம் : விசரன்
  கிடார் குறிப்புகள் : Dhana