அழியாத கோலங்கள்
  காலதேவனை வேண்டியபடி : ILA
  குழந்தைப் பேச்சு : என். சொக்கன்
  அவளையே பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன், அவள் தூங்கிக்கொண்டேய : விசரன்
  இப்படிக்கு நிஷா : VISA
  ஓடி ஓடி களைக்கணும் : ரா.கிரிதரன்
  கிரிக்கெட்.. அன்றும் இன்றும் : கார்க்கி
  யு.எஸ்ஸிற்கு புதிதாக வருபவர்களுக்கு : முகமூடி
  மர்பி ரேடியோ அல்லது : இராமசாமி
  ஹிந்தி நஹீ மாலூம் ஹேய் : SurveySan
  ஏண்டா எங்க தலைவன் போஸ்டரக் கிழிச்சே? : அன்புடன் அருணா