அழியாத கோலங்கள்
  காசி- வலையுரையாடல் : சிந்தாநதி
  நான் = கார்த்தி : நாராயணன்
  சுன்னத் கல்யாணம் : Muthalib
  குழந்தைகளுக்கு எப்பொழுது இணை உணவு ஆரம்பிக்கவேண்டும் : குழந்தை நலம்
  போசி : லதானந்த்
  நறுக்கல் : என். சொக்கன்
  ஜாதகம் : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  மீண்டும் ஒரு முறை : வால்பையன்
  இந்தியன் : சத்யராஜ்குமார்
  எதிர்பார்ப்பு : வெட்டிப்பயல்