அழியாத கோலங்கள்
  அப்பா : ஈரோடு கதிர்
  சற்றே பெரிய சிறுகதை : பொன்ஸ்
  பரிசல்காரனுக்கு ஒரு பகிரங்கக் கடிதம் : லதானந்த்
  உன்னை கண் தேடுதே : அப்பாவி தங்கமணி
  ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் : கடைக்குட்டி
  பாதுகாப்பான வழியில் காதலைச் சொல்வது எப்& : வ.வா.சங்கம்
  மைய விலக்கு : சத்யராஜ்குமார்
  தாய் மனம் : என்.கணேசன்
  பின்நவீனத்துவப் பித்தனானேன்! : பரிசல்காரன்
  இருவர் : என். சொக்கன்