அழியாத கோலங்கள்
  Pay It Forward : வினையூக்கி
  மந்திர நிமிடம் : வெங்கிராஜா
  நான்காவது பரிமாணம் : வினையூக்கி
  அப்பா என்றாலும் அன்பு : எம்.எம்.அப்துல்லா
  அந்த அழகிய நாட்கள் : உமா மனோராஜ்
  பூ,புய்ப்பம், _ : கார்க்கி
  ரசிகன் : ஷைலஜா
  ஐயையோ...அப்புரம் என்னாச்சு : நானானி
  பயணங்கள் முடிவதில்லை : ஜி
  இளையராஜா:வாழ்வோடு தொடரும் பந்தம் : ChandraMohan