அழியாத கோலங்கள்
  விடியலைத் தேடி : VIKNESHWARAN
  யாதுமாகி நின்றாய் : புன்னகை
  தூறல் : வெட்டிப்பயல்
  ஏழு ஆண்களும் ஒரு பெண்ணும் : மாதவராஜ்
  உப்புலி --திருப்புலி : குசும்பன்
  விளையும் பயிரை : CableSankar
  என்னத்த சொல்ல : மாயவரத்தான்
  திருடன் திருடன் திருடன் : செந்தழல் ரவி
  கத்தியோடு புத்தி : PKP
  யாரறிவார்? : Narsim