அழியாத கோலங்கள்
  காதல் வளர்த்தேன் : உமாஷக்தி
  ஏழுவுக்கு வந்த டவுட்டு : karki
  ஒரு ராத்தல் இறைச்சி : நகுலன்
  யாதும் ஊரே : ரவிச்சந்திரன்
  ஏன் இவர்கள் இப்படி : சிவன்
  ஆணிவேர் : ILA
  மாலில் (Mall) ஒரு நாள் : ச்சின்னப் பையன்
  வரம் : சுரேஷ் கண்ணன்
  நினைவுகளில் பின்சுழலும் ஒலிநாடாக்கள் 2 : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  எதிர்பார்ப்பு : வெட்டிப்பயல்