அழியாத கோலங்கள்
  வெரொனிகா : வினையூக்கி
  உள்வாங்கிய கடல் : Kappi
  குறுந்தகவல் நகைச்சுவைகள் : வால்பையன்
  சிஸ்டர் ஐ லவ் யூ! : வ.வா.சங்கம்
  ஸ்டெல்லாபுரூஸ் : அழகியசிங்கர்
  இருண்ட கண்டம் இருளாத மனிதம் : விசரன்
  ஒரு கிருமியின் கதை : நிலாரசிகன்
  ஆண் என்ற அன்பானவன் : ஜி
  வெக்கிலா...வெக்கிலா...கொஞ்சம் சிரி : Simulation
  சார் கொஞ்சம் வெளியே வரீங்களா? : சேவியர்