அழியாத கோலங்கள்
  என்னத்தை கண்ணையா : R P ராஜநாயஹம்
  காதல்! காதல்! காதல்! காதல் போயின் மீண்டும் காதல்! : எம்.எம்.அப்துல்லா
  எனது ஈரான் பயணம் - 2 : தம்பி
  வாழ்க பதிவுலகம் : கார்க்கி
  வீராசாமி - திரை விமர்சனம் : செந்தழல் ரவி
  பசங்க : ஆசிப் மீரான்
  ஈயும் ஏரோப்ளேனும் : லதானந்த்
  மீண்டும் மீண்டும் அவன்பார்வை : VISA
  மனையியல் : இரா. வசந்த குமார்
  விபத்து : சேவியர்