அழியாத கோலங்கள்
  தங்கமணி ஸ்பெசல் டீ : குடுகுடுப்பை
  ஐயையோ...அப்புரம் என்னாச்சு : நானானி
  நெறி தவறிய சீதையும், நெருப்புக் குழியிறக்கிய இராமனும் : அரை பிளேடு
  அவன் : Dubukku
  தாயுமானவள் : ஈரோடு கதிர்
  ஒரு மருந்து விற்பனன் வாழும் நாட்கள் : இராமசாமி
  தீபாவலி(ளி) : அவிய்ங்க ராசா
  டெசி பாபா! : அதிஷா
  வலியின் மொழி : வித்யா
  கல்லூரியில் அவளை முதலில் பார்த்த போது : வெறும்பய