அழியாத கோலங்கள்
  தற்காலிக குடிப்பெயர்ச்சி! : பாலா
  சர்வாதிகாரியா? : மிது
  கரப்பான்பூச்சி : ஜாக்கி சேகர்
  நான் இறங்கினேன் அது ஏறியது : ஈரோடு கதிர்
  தில்லுதுரயின் குடும்பக் கதை : பத்மினி
  KFC : அபி அப்பா
  அப்பா என்றாலும் அன்பு : எம்.எம்.அப்துல்லா
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-7 : வெட்டிப்பயல்
  இரயில் பயணத்திற்கு தமிழில் வழிகாட்டி : enRenRum-anbudan.BALA
  வியர்வைப்பூ பூத்த மதியம் : vaarththai