பிதார் கோட்டையில் கல்வீணை ?!

Thenammai Lakshmanan

பஹாமனியர்கள், முகம்மது பின் துக்ளக், பிஜப்பூர் சுல்தான், நிஜாம்கள், முகலாயர்கள் என்று பலர்  கை மாறினாலும் இன்னு read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  கயல்விழி : Kappi
  அறிவு கெட்ட முண்டம் : திரவிய நடராஜன்
  தெம்பல மினிஹெக் மட்ட உதவ் கலா : வினையூக்கி
  அப்பாவின் சைக்கிள் : பரிசல்காரன்
  தினம் சில வரிகள் - 26 : PKS
  :
  பன்னீர் சோடா : மாயவரத்தான்
  மயிலாப்பூர் சுடுகாடும் மனம் அழுததும் : அபி அப்பா
  12 பந்துகளில் 18 ரன்கள் : Sanguine Sridhar
  அம்மான்னா சும்மாவா : அபி அப்பா