அழியாத கோலங்கள்
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-4 : வெட்டிப்பயல்
  களப்பிரன் : செந்தழல் ரவி
  ஒரு நட்பு முறிந்த சோகக் கதை : உண்மைத் தமிழன்
  கிடார் குறிப்புகள் : Dhana
  ஒரு பெண், ஒரு ஆண், ஒரு கணணி : விசரன்
  வயர்லெஸ் இணைய இணைப்பு : சுந்தரா
  இளமையென்னும் பூங்காற்று : மாதவராஜ்
  பணக்காரப் பிச்சைக்காரர்கள் : ரவிபிரகாஷ்
  H-4 : வெட்டிப்பயல்
  முன்பு குடியிருந்தவரின் மனைவி : VISA