அழியாத கோலங்கள்
  கம்பிக்குள் தம்மாத்துண்டு வெளிச்சம் : ஜி கௌதம்
  மயிர் நீப்பின் : ராம்சுரேஷ்
  ஏக் டவுன் மே(ங்) ஏக் மோக்ளி ஹிந்தி படித்தான் ஹை : இரா. வசந்த குமார்
  நான் மதுரை வியாபாரி : ரோஸ்விக்
  ஃபேஸ் புக்கிலிருந்து : கால்கரி சிவா
  வயதானவர் வாழ்க்கை : xavier
  கோவை கபே : ஜீவா
  கலகலக்கும் கட்டபொம்மன் (ஒலியில்) : வ.வா.சங்கம்
  கொலைகாரர்களுக்கு எதிராக : மாதவராஜ்
  ராமன் சைக்கிள் : குசும்பன்