அழியாத கோலங்கள்
  ஒட்டுக்கேட்டவன் குறிப்புகள் : என். சொக்கன்
  செல்லமே : Deepa
  ராதா \"குரங்கு ராதா\"வாகிய கதை!! : அபிஅப்பா
  பாணா காத்தாடியும் ஒரு காதலும் : இரும்புத்திரை
  பிரியாணி : Cable Sankar
  சென்னையிலா இப்படி : ஆசிப் மீரான்
  மல்லீ : Dubukku
  வியாபார காந்தம் அபிஅப்பா : அபிஅப்பா
  யாதும் ஊரே : ரவிச்சந்திரன்
  பாலாஜி ன் இதுதானப்பா நடந்தது : ஹேமா