அழியாத கோலங்கள்
  மீ த புலம்பிங் : புதுகைத் தென்றல்
  மீண்டும் மீண்டும் அவன்பார்வை : VISA
  ஒரு எழவின் கதை : ஈரோடு கதிர்
  மெய்மை : அதிஷா
  டில்லிக்குப் போன கதை : SurveySan
  இப்படியும் செய்யலாம் ரத்ததானம் : கார்க்கி
  வழியனுப்பிய ரயில் : உமாசக்தி
  மனதை சலவை செய்த மெக்ஸிகோ அழகி : நசரேயன்
  அடுக்குகளிலிருந்து.. அய்யப்பன் : Cable Sankar
  ஒரு மூக்கு கதை : ப்ரியா கதிரவன்