அழியாத கோலங்கள்
  அம்மோனியம்-பாஸ்ஃபேட் : சுஜாதா
  மொழியையும் சூது கவ்வும் : ம. இராசேந்திரன்
  அடுக்குகளிலிருந்து.. அய்யப்பன் : Cable Sankar
  காமராஜர் : S.Sudharshan
  ஆணிவேர் : ILA
  அகங்காரப் பலி : குமரி எஸ்.நீலகண்டன்
  மும்பை பெண்கள் அழகானவர்கள் : அரை பிளேடு
  தேடல் : உண்மை
  போலீஸ் ஸ்டோரி : Cable சங்கர்
  சனியன் : இராமசாமி