அழியாத கோலங்கள்
  கூட்டுக் கறி : Jeeves
  இன்னும் நிறைய : ஆயில்யன்
  நீங்க போட்ட எட்டு : T.V.Radhakrishnan
  பொதுக்கூட்டம் : யுவகிருஷ்ணா
  ச்சும்மா கில்கில்ப்பு ஜில்பான்ஸ் : இரா.வசந்தகுமார்
  நாங்க திருடனை பிடித்த கதை : அபிஅப்பா
  ஜஸ்ட் மிஸ் : Karki
  வீடு திரும்புதல் ஒரு சுகானுபவம் : R கோபி
  சறுக்குமிடம் காமம் எனில்... : இளவஞ்சி
  அவள் தந்த முத்தம் : பார்வையாளன்