அழியாத கோலங்கள்
  மாலில் (Mall) ஒரு நாள் : ச்சின்னப் பையன்
  மாதவனா?வித்யாபாலனா? : கே.ரவிஷங்கர்
  இப்படியும் சிலர் : பின்னோக்கி
  வாழ்க பதிவுலகம் : கார்க்கி
  தற்காலிக குடிப்பெயர்ச்சி! : பாலா
  ஆடி(ய)யோ காலங்கள் - 1 : ஆயில்யன்
  \"அன்பு\"ள்ள ஆசானுக்கு, : பிரவின்
  கோழியின் ரத்தத்தில் காதல் கடிதம் : அக்னி பார்வை
  கும்பாபிஷேகா! ஆராதனா! : Ambi
  என்ன உறவு ? : கொங்கு - ராசா