அழியாத கோலங்கள்
  மனையாள் : R கோபி
  வேம்புலி : யுவகிருஷ்ணா
  ஐ.டி வேலை நிலைக்க பத்து வழிகள் : கார்க்கி
  ஆடு புலி ஆட்டம் : வெட்டிப்பயல்
  நான்தான் சமையக்காரி அலமேலு : சென்னை பித்தன்
  வைதேகி காத்திருப்பாள் : T.V.Radhakrishnan
  பெண்ணியம் : ஜி
  இருவர் : என். சொக்கன்
  ஏ.சி. வாங்கிய கதை : மாயவரத்தான்
  ASL PLS? : வ.வா.சங்கம்