அழியாத கோலங்கள்
  சூழ்நிலை கைதி : நசரேயன்
  இளையராஜா- King of Enchanting Violins -1 : கே.ரவிஷங்கர்
  நான்காவது பரிமாணம் : வினையூக்கி
  நீ எனக்கு வேண்டாமடி : Gnaniyar Rasikow
  இளம் டாக்டர் : என். சொக்கன்
  நெறி தவறிய சீதையும், நெருப்புக் குழியிறக்கிய இராமனும் : அரை பிளேடு
  புத்தர் சிலையும் சிலத் துளிரத்தமும் - சிறுகதை : வினையூக்கி செல்வா
  ஆண் என்ற அன்பானவன் : ஜி
  அகங்காரப் பலி : குமரி எஸ்.நீலகண்டன்
  கூட்டுக் கறி : Jeeves