அழியாத கோலங்கள்
  கால்குலேட்டர் : பினாத்தல் சுரேஷ்
  பெண்களை குட்டுவது தப்பா? அதனால் என்ன ஆகும்? : குசும்பன்
  ட்டூட்டி ஃப்ரூட்டி : என். சொக்கன்
  நடிகை ஸ்ரீவித்யா உணர்த்திய பாடம் : உண்மைத் தமிழன்
  ASL PLS? : வ.வா.சங்கம்
  உப்புலி --திருப்புலி : குசும்பன்
  மனையாள் : R கோபி
  மாதவனா?வித்யாபாலனா? : கே.ரவிஷங்கர்
  கில்லி..! (Gilly) : அபுஅஃப்ஸர்
  மிக்கேலு சான்சரு ஆட்டம் : நசரேயன்