அழியாத கோலங்கள்
  இன்னும் கிளிகள் : மாதவராஜ்
  சற்றே பெரிய சிறுகதை : பொன்ஸ்
  ஜஸ்ட் மிஸ் : Karki
  ஆண்டாள் : Cable Sankar
  ஏங்குதே மனம்....இந்த நாளிலே.. : சிவா
  NRI - கொசுத்தொல்லைகள் : ILA
  தந்தை என்பவன் : நர்சிம்
  உறவுகள் தொடர்கதை : இரா. செல்வராசு
  ASL PLS? : வ.வா.சங்கம்
  இது நமது தேசம் அல்ல : வினையூக்கி