அழியாத கோலங்கள்
  எம்புருசன் எம்புட்டு நல்லவரு! : வடகரை வேலன்
  வாழ்த்துகளா? வாழ்த்துக்களா? : இலவசக்கொத்தனார்
  ஏங்குதே மனம்....இந்த நாளிலே.. : சிவா
  இந்த காலத்துப் பொண்ணுங்க : கைப்புள்ள
  ப்ளாச்சுலன்னா..ப்லாச்சுலன்னா : dheva
  மனசுக்கு நேர்மையாய் : இளவஞ்சி
  தாத்தாவும் திண்ணையும் : கார்க்கி
  உங்க பையன் உருப்படமாட்டான் : நசரேயன்
  ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் : கடைக்குட்டி
  Jingles by AR. Rahman : TamilNenjam