அழியாத கோலங்கள்
  ஐ.டி வேலை நிலைக்க பத்து வழிகள் : கார்க்கி
  கணவர்கள் மனைவிகளை கேட்க விரும்பும் கேள்விகள் : தாமிரா
  வியாபார காந்தம் அபிஅப்பா : அபிஅப்பா
  தங்கமணி ஸ்பெசல் டீ : குடுகுடுப்பை
  யாரறிவார்? : Narsim
  விந்து சிந்தும் பேருந்து : narsim
  போசி : லதானந்த்
  ராஜா பைத்தியங்களிலேயே ராஜபைத்தியம் நான் தான் : ஓஹோ புரொடக்சன்ஸ்
  நீ இன்றி அமையாது உலகு : நர்சிம்
  மன்மதனின் முடிவு : Covairafi