அழியாத கோலங்கள்
  இன்னும் வரவில்லை உன் நத்தை ரயில் : லாவண்யா
  வாட் ஹேப்பன் ஆதவன்? : நான் ஆதவன்
  கள் வேண்டுவோர் கழகம் : தஞ்சாவூரான்
  சிக்கி சீரழிஞ்ச கண்டக்டர் : karki
  மனதின் முகங்கள் : கோவி.கண்ணன்
  எதிர்பார்ப்பு : வெட்டிப்பயல்
  எழுத்தாளர், மணல் வீடு சிற்றிதழ் ஆசிரியர் மு.ஹரிகிருஷ்ணன் : Yathra
  எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் இனியொரு தடைவை நாங்கள் தமிழர்& : த.அகிலன்
  படுக்கை நேரத்துக் கதைகள் : ச்சின்னப் பையன்
  மனுஷனாப் பொறந்தா : பரிசல்காரன்