அழியாத கோலங்கள்
  ரிசர்வேஷன் : இளவஞ்சி
  வியாபார காந்தம் அபிஅப்பா : அபிஅப்பா
  கோழி திருடன் : செந்தழல் ரவி
  கம்மாக்கரை to ரெஸ்ட் ரூம் : Udhayakumar
  பிடிபட்ட சித்திரமும், பிடிபடாத போட்டோவும் : மாதவராஜ்
  தாத்தா பாட்டி : Dubukku
  ஞானப்பால் : மாதவராஜ்
  லுங்கி, ஷார்ட்ஸ், முக்கா பேண்ட் & an anecdote : மீனாக்ஸ்
  கயல்விழி : Kappi
  ஸ்பென்சர் நினைவுகள் : Dubukku